بخوان به نام پروردگارت که آفريد...

او آمد

نور آمد...سرور آمد

رسول دوست از راه فرا رسيد

شب تار جهان به نور جبين مبارک «محمد» ص روشن گرديد

ميلاد پيام آور رحمت  ص و فرزند بزرگوارشان ششمين ستاره تابناک آسمان ولايت

امام جعفر صادق ع

بر مولای نازنينمان حضرت اباصالح« م ح م د» عج

 و بر همه ياران و شيعيانشان  مبارک باد