رویای رز

حرفهایی هست برای نگفتن ...حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند.

  زان سوی خواب مرداب ای مرغ های طوفان ! پروازتان بلند آرامش گلوله ی سربی رادرخون خویشتن این گونه عاشقانه پذیرفتید ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 23 بازدید
سلام برای نوشتن کلام یاری نمیکند. کلیشه ها و گفتارهای زیبا و آهنگین همچون روسپیان بی آبرو دلمرا بهم می زنند! واژ های فریبنده ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 17 بازدید
دی 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
9 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
4 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
4 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
18 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
21 پست