يا لطيف

 

چرا نميگويد... 

          

  كه آن  كشيده سر از شرق

 

 آن بلند اندام

 

 سياه جامه  به تن   دلبر دلير آن شير

 

  نويد  روز ده  آن  شب  شكاف  با تدبير

 

  ز شاهراه  كدامين  ديار مي آيد

 

  و  نور صبح   طراوت

 

 بر اين شب تاريك

 

  چه وقت مي تابد ؟

 

 در انتظار اميدم

 

 در انتظار  اميد

 

طلوع  پاك  فلق را

 

 چه وقت  آيا من

 

 به چشم  غوطه ورم  در سرشك

 

 خواهم  ديد ؟

 

(و عجل فرجه ...)

 

حميد مصدق

/ 2 نظر / 5 بازدید
عقيق

سلام دوست گرامی اشعار مصدق يکي از گوياترين تصویرهاست من اشعار مصدق را خیلی دوست دارم چون به دلم نزديک...راستی شايد اين آخرين محرم بی يار باشه..کاش لياقت انتظار را داشته باشيم من که از خودم نمی بينم بي لياقت تر از اين حرفام...