يا حی

يکی از شبهای ايام فاطميه در مسجد مقدس جمکران سعادتی دست داد و من لحظه زيبای شکوفايی رو در حضور آرام بخش ام ابيها به نظاره نشستم........ جای ياران واقعا خالی بود....... آرامش مثل زيباترين نتها در وجودم جاری شد و من در سايه سبز دعا چه سرخوشانه بخود باليدم و شکوفا شدم.......

/ 0 نظر / 8 بازدید