بسم رب الشهدا

 

 

 

اين چنين سرخ و لوند


بر خاربوته خون


شكفتن


وينچنين گردن فراز


بر تازيانه زار تحقير


گذشتن


و راه را تا غايت نفرت


بريدنآه، از كه سخن مي گويم؟


ما بي چرا زندگانيم


آنا به چرا مرگِ خود آگاهانند...

 

ا.بامداد

 

Supporters of the Islamic militant group Hamas hold a portrait of Sheik Ahmed Yassin, the spiritual leader and founder of Hamas,  during a  demonstration in the West Bank town of Jenin after his killing by Israeli military Monday March 22, 2004. Tens of thousands of Palestinians took to the streets in the West Bank in protest after Israel killed Yassin in a helicopter missile strike outside a Gaza City mosque Monday, prompting threats of unprecedented revenge by Palestinian militants against Israel andthe United States. (AP Photo/Mohammed Ballas)

/ 1 نظر / 5 بازدید
پونه

عزيزم ...... باز هم آمدم ......... خوشحالم که هستی و سالم و هميشه مينويسی ..... غم دردناکی است زمانی که هميشه اين را بدانی انسانهای عاشق و بهترين آدمها هميشه منتخب شده پرودگار هستند و کسانی که ميمانند .... همين انسانهای فرو شده در لجن که واقعيت را هميشه ترجيح ميدهند ..... مثال واقعی را ميشه پونه را بگی ..... خيلی خوبه ...... راستی عزيزم ممنون که ميل با ياهو درست کردی .. در جای نظر دهی عقيق ديدم ........ دوست تو : پونه