يا حی

 

 

 سرا پا اگر زرد و پژمرده ايم

ولی دل به پاييز نسپرده ايم

 

چو گلدان خالی لب پنجره

 پر از خاطرات ترک خورده ايم

 

اگر داغ دل بود ما ديده ايم

اگر خون دل بود ما خورده ايم

 

اگر دل دليل است آورده ايم

اگر داغ شرط است ما برده ايم

 

اگر دشنه دشمنان گردنيم

اگر خنجر دوستان برده ايم

 

گواهی بخواهيد اينک گواه

همين زخمهايی که نشمرده ايم

 

دلی سربلند و سری سر به زير

از اين دست عمری به سر برده ايم...

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
سید محسن

سلام علیکم ......... عید فرخنده و سعید غدیر خم را به شما دلداده و شیدای روح و منش علی و پوینده طریق علی تبریک میگویم ...... از قدوم سبز و خیرتان در دریچه خرسند گشتم ........ از اظهار لطف و نظر شما نسبت به حقیر متشکرم امید که با دعای خیر شما حقیر نیز بتوانم در آسمان معنویت بال گشود و پرواز کرد از این دنیای خاکی دل برکند و به جهانی نیکو و دور از پلیدی چشم دوخت ............... برای برقراری صلح و آزادی و برابری در برابر جنگ و استبداد و ظلم دعا فراموش نفرمائید .................... در پناه حضرت دوست