با تو بودن هميشه پر معناست.....

 

 

 بی تو روحم گرفته و تنهاست

 

 با تو يک کاسه آب هم درياست

بی تو دردم به وسعت صحراست

 

با تو آسان هزار کار خطير

 با تو ممکن جهاد با تقدير

 

 

 بی تو با غم برهنه همچون کوير

بی تو  همچون غروبها دلگير

 

********

 

 با تو يک غنچه دشتی از گلهاست

 با تو بودن هميشه پر معناست

 

 

  با تو بودن هميشه پر معناست

 

/ 0 نظر / 4 بازدید