مهديا

 درويش کوچه های سلوکم...

کشکول مرا يک سکه نگاه تو کافيست...

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
Rose

خدايا! خدايا! چه تنها و در مانده ام . غريبي ز هر درگهي رانده ام . به سوي تو مي آيم امشب كه از دل ، كلام تو در گوش جان خوانده ام