کاش می دانستی تنهايی من ، افسانه ی بهارانی ست که شکوفه نکرده ، خزان شدند ...


کاش می دانستم تنهايی تو به وسعت کدام اقيانوسی ست که دريای غم دل من در آن گم
میشود 

 کاش می دانستی راز پرپر شدن گل های شقايق را ...

/ 1 نظر / 10 بازدید