يا حی

 

روزى ما دوباره كبوترهايمان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 را پيدا خواهيم كردو مهربانى

دست زيبايى را خواهد گرفت.

 

روزى كه كمترين سرود

بوسه است

و هر انسان براى هر انسان

برادرى است

روزى كه ديگر در خانه هايشان

را نمى بندند

قفل افسانه اى است و قلب

براى زندگى بس...

 

روزى كه معناى هر سخن

دوست داشتن است

تا تو بخاطر آخرين حرف

به دنبال سخن نگردى

 

روزى كه آهنگ هر حرف

زندگى است

تا من بخاطر آخرين شعر

رنج جستجوى قافيه نبرم

 

روزى كه هر لب ترانه اى است

تا كمترين سرود بوسه باشد.

 

روزى كه تو بيايى

براى هميشه بيايى

و مهربانى با زيبايى يكسان شود

روزى كه ما براى كبوترهايمان

دانه بريزيم...

 

و من آن روز را انتظار ميكشم

حتى اگر روزى

كه ديگر

نباشم...

 

احمد شاملو

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید