اي يار! حقيقت اين كار نياز است ، حسرتي بيكران است و دردي مادرزاد است ، در آن هم ناز است وهم نياز است ، هم رستاخيز نهان است و هم زندگاني جاودان.

اي يار! اين كار را مردي ببايد با دلي پر درد ، اي دريغا كه نه در جهان مرد مانده و نه در دلها درد!!!

 

 


در دل چو كجيست روي بر خاك چه سود؟
چون زهر به دل رسيد ترياك چه سود؟


تو ظاهر خود به جامه آراسته اي
دلهاي پليد و جامه پاك چه سود؟

/ 0 نظر / 4 بازدید