بسم رب الحسين
 
 
 
عاشقم بر سر گذشت عاشقي کز سر گذشت...
 
 

گر بشکافي هنوز خاک شهيدان عشق     آيد از آن مردگان زمزمه دوست دوست...

 

يا حسين ای گل پرپر شده آن غنچه ی زيبات چه شد؟

 

 

يا رضيع الحسين

 

تشنه ام، جانِ فرات همه، آبم بدهيد

يا به دريا خـــبر از حال خــرابم بـدهيدچون اباالفضل پر از عشق بياييد همه

بين گهواره ی پــرپــر شــده تابـم بـدهيدتشنه ام، با لب گلگونِ عطش واعطشم

در دلِ بستر خون، رخـصت خـوابم بـدهيــدحــربه ی حـــرمله ها با دل و جانم چه نکـرد

خــبر از تــشنگي و حـال خرابــم بـــدهــيدبا نشان دادنِ گلهايِ بخون خفته ی باغ

کـــمتر از ديدن اين صحنه عذابم بدهيدســاقـيـانِ لــب کــــوثر، بشتابيد کـــنون

که از اين تشنه لبي جام شرابم بدهيدکي مي آييد به بالين منِ غرقــه به خـون

تا به پاس عطش ام، جرعه اي آبم بدهيدتـا نبينم غضب و چهرهء ظلماني شب

با گل و لهجهء خورشيد جوابم بــدهيد...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید