به نام خداي عاشقان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 ديشب در شب تولد حضرت جواد الائمه ع افتخارحضور در حرم مطهر حضرت معصومه س رو داشتم

گروه كوچكي از عراقي ها در يه گوشه صحن مطهر مراسم خيلي محقرانه وبي غل و غشي داشتن و به خاطر مصائب عراق شور و حال محفلشون با غم حزني تاثيرگذار همراه بود........

 خيلي صاف و ساده به سينه ميزدن وامير مومنان...و  قمر بني هاشم رو از ته دل صدا ميزدن.....  در ميان نوحه با حضرت معصومه درددل ميكردن و آخر نوحه و شعر خوانيشون زيارت وارث خوندن......

 

من گوشه حياط نشسته بودم و سراپا محو بودم...... كم كم روحم با صداي جان نواز نوحه اي كه از آن فقط نامها رو تشخيص ميدادم عروج ميكرد... تا ثير غريبي داشت... حس كردم يه نيرويي منو ميكشه... آهسته پا شدم و به آخرين صف خانمهاي عرب پيوستم... به ايوان آيينه نگاه ميكردم و با جويبار نوحه جاري ميشدم.. در اشك ديده تطهير ميشدم و از خودم بسيار فراتر بودم..... نميدونم كجا ولي جايي زيبا بود...... روحم در اون زيبايي و نور غوطه ميخورد و جلوه ميكرد..... زيارت وارث كه شروع شد... نام ابي عبد الله ع كه آمد همه به سوي حرم برگشتن و من نفر جلوي صف شدم......

 

بخدا قسم كه ناگهان در اون هواي گرمي كه كمترين نسيمي نميوزيد درست در مقابلم نسيم تندي وزيدن گرفت و انگار يك درخت سرا پا غرق در ياسهاي تازه شكفته از جلوي روم عبور كرد..... نسيم معطرش همه مشامم رو پر كرد و داخل ريه هام شد..... ريه هام پر از عطر ياس شدن و همان آان ملهم شدم كه حضرت قمر بني هاشم عبور كردند و انگار به سوي حرم مطهر ميرفتند.......

 

ساعتي بعد دوباره همون عطر ياس در فضا پيچيد و اينبارانگار كه از طرف حرم به سوي بيرون در حركت بود..... و هيچكس هم از اونجا نميگذشت كه بشه گفت كه عطري عادي است بعلاوه عطرهاي معنوي يه جور خاصي هستن كه يدرك ولا يوصف بهترين تعريفشونه.....

 

اصلا ديشب فضاي حرم مثل جمكران در شب ميلاد حضرت باقرع سرشار از عطرهاي خوش معنوي بود.... يك بار تنها ايستاده بودم كه ناگهان انگار شيشه گلابي زير بينيم باز كرده باشن مشامم آكنده شد از بوي گل محمدي.... و يك بار هم در اثناي زيارت وارث عطر حرم امام رضا ع مستم كرد......

چه شب معطري بود نور و عطرش هرگز از خاطرم نميره.......

                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید