پست های ارسال شده در دی سال 1382

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />       عشق   کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود ...توی بازار صداقت کمی ارزانی بودکاش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
            کلام مولای منتظران:                  اگر شيعيان ما كه خداى آنان را طاعتشان                توفيق دهد ـ با دلهايى يكپارچه بر عهد               خويش وفادار ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید
خدای عاشقان اسير سنگستان       گريه های هميشه     تمام بودن خود را به گريه سر كردم   كه كاش باز به تاريخ خويش برگردم   ببين كه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
  هو الفتاح  اين سروده  به ديدگان پر اميدی که در  خاک مدفون شدند...  به غنچه هايی که برای ابد در بستر  خود نا شکفته آرميدند...  به عشا قی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
           چرا نميگويد...              كه آن  كشيده سر از شرق  آن بلند اندام  سياه جامه  به تن   دلبر دلير آن شير   ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
 دوستی   دوستی يعنی صداقت داشتن   خستگی از دوش هم برداشتن   دوستی را گر تو باور داشتی   صد هزار آيينه دربر داشتی   در تو خورشيد صداقت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید
                                                           پير فرزانه گفت:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> الا بذکر الله تطمئن القلوب                                                                       مسافر٬دل آرام گيرد با ياد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید
   ای  خداوندان قدرت بس کنيد...   بس کنيد از اين همه ظلم و قساوت بس کنيد... رحم بر مادرهای دلواپس کنيد... بس کنيد از اين ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
  ما خود سرچشمه نادانی خويشتنيم..... کارل پاپر   نادانی را نه همچون نبود ساده دانايی بلکه همچون ساخته و پرداخته نيروهايی هول انگيز,منشا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید