پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

           ياحی                 ای مهربان تر از برگ در بوسه هاي باران                          بيداری ستاره در چشم جويباران      آيينه ي نگاهت پيوند ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید
  به يازده خم می گر چه دست ما نرسيد                                                                                    بده پياله که يک خم هنوز سربسته است هوالحق  با ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید