یا حی

 

 

هر که دم از آ ل علی  می زند...

 

    شعری از مرحوم آغاسی:

 

    هر که دم از آل علی میزند     باده ز جام ازلی می زند

 

  جذبه ساقی چو به میخانه زد     قرعه بنام من دیوانه زد!

 

    صبرو بلا را به هم آمیختند!     در عطش ساغر ما ریختند!

 

   جرعه اول که زدم سوختم!     آتش و خون از جگر افروختم!

 

   سینه من سوخته سینه ایست     شعله خاکستر آ یینه یست

 

   سینه زهرا تب توحید داشت!     کان شرف شیره خورشید داشت

 

   شیر نبود آنچه در آن سینه بود     شربتی ازکوثرآیینه بود

 

   فاطمه آیینه حیدر نماست!     فاش بگو فاطمه شیر خداست!

 

   آیینه در آیینه تکثیر شد     آیینه خندید و جها نگیر شد!

 

 

                    فاطمه خود کیست؟! نمود علی!

                                              کیست علی؟!  فاطمه منجلی!...

 

 

   فاطمه ای مذهب وآیین من!      آیینه روشنی دین من!

 

 

   فاطمه ای سیده کائنات!     چشم دو عالم ز رخت گشته مات! 

 

 

  خلق ز وجدت به وجود آمدست!     بردرمجدت به سجود آمد ست!...؛

 

 

 

 

 

 

 

  یا عیا یا علیا یا علی!......فاطمه یا فاطمه یا فاطمه!......

 

                                   

 

  اینهم شعری از شاعری محترم که نامش را نمیدانم:

 

 
 

 

 

    یا حق

/ 0 نظر / 9 بازدید