سالی چند

سه سال گذشت

 

ـ به این زودی سه سال گذشت؟

 دستی به زیر چشمش کشید:خیلی هم زود نبود...

/ 5 نظر / 20 بازدید
عقیق

سلام چون برقی گذشته اما نه بی بها... [گل]

مهتاب

سلام کم پیدایی خیلی دیر به دیر آپ میکنی پیشم بیا خوشحال میشم گل باشی[گل]

کافر

علیک سلام ... [گل]

شبنم

[گل]

کافر

کاش تنهائی صورتش را به پس پنجره میچسبانید ..... شوق میآمد دست در گردن حس می انداخت!!!! اما نه .... تنهائی ما از نوع تنهائی شب اول قبره !! خوشحالم زنده ئی!!