يا حی

 

بيستم فروردين سالگرد عروج راوی است

 

راوی روايتی که با خون سرخش بر صحيفه دلها نگاشت...

 

 

راهي به آسمانها

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

دل خانه ي جنون است پس ريشه ي شعر و تغزل نيز در دل است

 دراعماق دل

اما دل نه آنچنان است که هرچه به عمق آن فرو روي از خود دور تر شوي

دل در عمق خويش به اصل وجود ميرسد

 ازعمق دل راهي به آسمانها گشوده اند...

 

شهيد سيد مرتضي آوينی

 

 

 ***

 

گرم و مومنانه حرف مي زد و چه وسيع بود و دريادل

 مي توانستي سرسختانه مخالفش باشی

 اما ذره اي از برق نجيبانه ي نگاهش کم نشود

 برق نجيبانه وصادقانه اي که نمي توانستي مجذوبش نشوي

سيد مرتضي آنچنان بود که مي نمود

و آنچنان مي نمود که بود

 با همه ي صداقت و صراحتش

  با همه ي گرما و خلوصش و خلوص و خلوص...

 

            کيومرث پوراحمد

                                           

/ 0 نظر / 4 بازدید