رویای رز

حرفهایی هست برای نگفتن ...حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند.

بنام حضرت دوست دوستان به دوستی قسم که دعایم کنيد... دلم خيلي گرفته! دلم اين غصه را کجا ببرد                    يا دلي کو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید
به نام حضرت دوست   دوست بداريد!   اي همه مردم ، درين جهان به چه كاريد ؟! عمـر گـرانمايه را چگونـه گـذرانيـد ؟! هرچه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
دی 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
9 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
4 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
4 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
18 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
21 پست