رویای رز

حرفهایی هست برای نگفتن ...حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند.

بخوان به نام پروردگارت که آفريد... او آمد نور آمد...سرور آمد رسول دوست از راه فرا رسيد شب تار جهان به نور جبين مبارک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
يا حی    جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهديست...   درد عاشق را دوائي بهتر از معشوق نيست شربت بيماري فرهاد را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
يا ستار         <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />کس نميداند ز من جز اندکي وز هزاران جرم و بدفعلي ، يكي   من ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید
دی 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
9 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
4 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
4 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
18 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
21 پست