پير فرزانه گفت:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

الا بذکر الله تطمئن القلوب

                                      

                            

 

مسافر٬دل آرام گيرد با ياد خدا

 

پاشو مشکلت اينه که توکلت ضعيف شده٬خسته شدی....

 

توکلتُ عَلی الله

تکيه تو بده به

او

 

توکلی کامل و تام ٬بايد اين توکل خيلی قوی باشه٬محکم قدم بر داری٬بدونی که قدمی که بر ميداری کجا ميذاری.......مسافر در سفر بايد صبور باشی.....

 

اِن اللهَ مع الصا برين

 

ميدونی مسافر٬ اگر هميشه توکلت قوی باشه خود را در حضور حس ميکنی

 

در حضور بودن يعنی ٬ديدن ٬در نظر گاه قرار داشتن. محيطی به اندازه حجم

زيبای پرواز.......................................توجه....وگوش سپردن......................

 

تو تنها نيستی٬هيچ وقت تنهات نميذاره٬گفتنی ها رو گفته ٬تا بتونی در اين

سفر سر بلند باشی٬خودش گفته:

 

اُدعونی استجب لکم

  مرا بخوانيدتا جواب گوی شما باشم  

 

/ 0 نظر / 10 بازدید