به نام بهار آفرين

 

  

اينك بهار ديگر، شايد خبر نداري؟

يا رفتن زمستان، باور دگر نداري؟اينك عيان و روشن، بنگر حقيقت است اين

افسانه خبر را، باور اگر نداریاكنون همه درختان پرجست و پر جوانه ست

اعجاز روح رويش، باور مگر نداري؟نسل نو بهاري، بيدار و كارزاري ست

تو پير بن اگر شاخي بارور نداریيكسوزن از نظرگاه، اين پرده چو ديوار

باري دريچه بگشا، گر ره به در نداریزآن خشك و خم چو حلقه، نور و نگين تراويد

ديگر به شاخ بي برگ، كم گو كه بر ندارینقشي ست بس نگارين، تنديس آرزوها

اما چگونه بيني، تا پرده بر نداري؟باران تند جر جر، بنگر به بام هاجر

اي مرد خشك باور، گر كام تر نداري؟سرشار ناودانها، پر كرده آسمان ها

اين بشنوي از آنها،گر كوش كر ندارید ست از شكاف روزن، بيرون فرست و درياب

خود چشم و گوش خود را، گر معتبر نداریزآويزه هاي بلّور، از شدّه هاي باران

بر هر دريست پرده، اما تو در نداریما آمديم اينك، آماده سفرها

ما آمديم اينك، گر همسفر نداریبرخيز تا بكوچيم از دره زمستان

يا شوق اين سفر هم در دل دگر نداري؟مي جستي از پي كوچ، هرجا كه نيست اينجا

برخيز اگر رفيقي، خوف از خطر نداریاز خيزران عصايي ست، با كوله بار زادی

تو گفته اي كه حاجت زين بيشتر نداریبرخيز اگر رفيقي، همگام اين طريقی

وز چند و چون دشوار هول و حذر نداریجهد و جهاد بايد، تا سنگ سد گشايد

كي ره سپرده آيد، تا گام بر نداري؟در ما غريبه اي نيست، خيز اي ره آشنا مرد

همراه باش و همدل، يا خود جگر نداري؟اي سنگ خون يخين جغد، در بيشه زمستان

اينك بهار ديگر! شايد خبر نداري؟!

 

م.اميد

/ 1 نظر / 11 بازدید
GoldMetal

سلام سال نو مبارک امیدوارم سال خوبی را داشته باشید آیا شما دوست دارید که در خانه خود بنشینید و کسب درآمد کنید؟ برای اینکار به ما سر بزنید تا سیستم کسب درآمد اینترنتی در ایران را به شما معرفی کنیم